Haiku

Japonská báseň
Pět, sedm a pět slabik
a zasáhnout cíl

Na počátku bylo slovo

V každém slově skryt

zapomenutý význam

Spojení s Bohem