Haiku

Japonská báseň
Pět, sedm a pět slabik
a zasáhnout cíl

Cesta - FILMY

Já a má žena

Cesta tvůrčí - duchovní

Cesta společná